Välkommen till SKORSTENSHANTVERKARNA


Kaminer

Specialistaffär för eldstäder

Braskaminer • Kakelugnar
Skorstenar • Glidgjutning
Insatsrör • Skorstenshuvar
Sotning • Ventilationsrensning
Montering av takskyddsanordningar
Tillbehör och reservdelar, se vår utställning.


Mysen 8 ord pris 19 900 kr

NU13 900 kr vikt 285kg Skorstenar

Sotning

Kontakt

Säker installation av eldstäder och skorstenar kräver kunskap och vana.

Vi har mer än 30 års brancherfarenhet.

- Etablerade 1993


Adress

Folkparksvägen 4, 59336, Västervik

Telefonnummer

0490-307 45

Spis & Skorstenshuset

Folkparksvägen 4, Västervik, 0490-307 45

Öppet: Månd-torsd kl 16-18
Övrig tid ring 070571 09 04

Hemsida av Webbolo